Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 27. prosinec 2019
Nápověda

Stránka obsahuje přehled a charakteristiku studijních oborů se zaměřením na teologii, religionistiku a filozofii na UK. Můžete zvolit obory podle fakult a typu studia.

Studijní obory
Podnázev: prezenční magisterské studium (UK HTF)
Text:  Učitelské studium na Husitské teologické fakultě se uskutečňuje jako řádně akreditovaný studijní program podle vysokoškolského zákona. Vymezení budoucí pedagogické působnosti absolventů pedagogického oboru na HTF UK je dáno rámcem pedagogicko - psychologické a oborové přípravy, která je nezbytná pro získání pedagogické způsobilosti absolventa. Specifické možnosti pedagogického působení absolventů této fakulty jsou v tom, že mohou do místa svého budoucího působení přinést určitý duchovní, etický a filozofický rozměr práce s dětmi a s mládeží, pro který jsou kvalifikováni právě svým studiem na teologické fakultě.

strana
9/9
celkem
41 položek