Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 27. prosinec 2019
Nápověda

Stránka obsahuje přehled a charakteristiku studijních oborů se zaměřením na teologii, religionistiku a filozofii na UK. Můžete zvolit obory podle fakult a typu studia.

Studijní obory
Název: Starý zákon
Podnázev: doktorské studium (ETF UK)

Název: Systematická teologie (dogmatika)
Podnázev: doktorské studium (ETF UK)

Název: Teologická etika
Podnázev: doktorské studium (ETF UK)

Podnázev: prezenční magisterské studium (UK ETF ve spolupráci s UK FF )
Text: Absolventi se uplatní např. ve školství, na poli žurnalistiky, v nakladatelstvích nebo vědeckých ústavech, orientovaných např. na judaistickou, orientalistickou či náboženskou problematiku.

Podnázev: čtyřleté prezenční bakalářské studium (UK ETF v spolupráci s IES)
Text: Obor je určen vysokoškolákům a ostatním zájemcům, kteří si znalosti a rozhled získaný v jiném oboru hodlají doplnit teologií s ekumenickou orientací. Studium spojuje poznávání Písma a dějin křesťanského myšlení s psychologickými a sociologickými souvislostmi.

strana
8/9
celkem
41 položek